Veiling-voorwaarden Auction Company Europe BV:

Alle bedragen zijn Excl. BTW

Biedingen, opgeld en alle andere bedragen en kosten zijn Excl. 21% BTW tenzij expliciet anders aangegeven.

In gevallen van “marge-artikelen”wordt er over het geveilde bedrag geen BTW gerekend, maar wel over het opgeld.

Buitenlandse bedrijven in bezit van een geldig Europees ( EU ) BTW nummer kunnen in veel gevallen tegen 0% BTW tarief kopen. E.e.a. na verificatie en controle.

Opgeld

Per veiling wordt apart aangegeven hoeveel opgeld er betaald dient te worden.

Bij Auction Company Europe BV ( ACE auctions ) is dit in de veiling Gendt 6%, met een minimum van € 150,-

Alle bedragen zijn excl. 21% BTW dus ook het opgeld.

Gunning

Per artikel wordt door de verkoper, zonder opgaaf van reden, bepaald of het artikel wordt gegund ( verkocht aan de hoogste bieder )

Biedingen zijn bindend

Alle biedingen zijn bindend en door (zich in te loggen en) te bieden, gaat de bieder accoord met de voorwaarden en wordt hier ook aan gehouden. Indien een bieder zijn bod niet nakomt, zal er 30% van het gedane bod in rekening worden gebracht, met een minimum van € 250,- per geval. Extra te maken kosten of schade als gevolg van het niet nakomen van het bod door de bieder worden hier bovenop berekend en verhaald ( stalling, incasso, rente ed.)

Geen garantie en geen retouren

Alle artikelen, nieuw of gebruikt, die door Auction Company Europe BV worden geveild, worden verkocht in de staat waarin ze verkeren “as-is” zonder enige vorm van garantie of recht op retournering. De koper heeft het recht en de plicht om de artikelen te inspecteren, ten tijde van de aangegeven kijkdag(en) alvorens het bieden start, en is dermate voldoende in de gelegenheid gesteld om zich op de hoogte te brengen van de toestand waarin de artikelen zich bevinden. Ondanks dat de omschrijving van de artikelen met de uiterste zorgvuldigheid zal worden gedaan, onthouden wij ons van alle rechten die hieraan kunnen worden ontleend.